Sep 03

Kommunens instruktioner grovsophämtning

Instruktioner från Upplands-Bro kommun om hämtning av grovavfall, elavfall/vitvaror samt
farligt avfall från Alholmen.

En kranpråm från Ekerö Rederi AB med containrar för grovsopor och elavfall kommer att finnas vid Södra bryggan under tre timmar, lördagen den 24 september, preliminär tid kl. 11.00 – 14.00

Följande fraktioner hämtas av kommunen:

 • Grovavfall är sådant hushållsavfall som inte lämpar sig för sopsäckar tex:
  möbler, barnvagnar, cyklar och annat otympligt avfall. Det ska sorteras i
  två olika fraktioner som brännbart och metallskrot.
 • Vitvaror och elavfall såsom hushållsapparater, mobiltelefon, dator,
  dammsugare och annat avfall med sladd och batterier. Allt elavfallet
  ska samlas i en särskild container.
 • Farligt avfall som färg-, limburkar, hushållskemikalier mm ska lämnas i
  tätt emballage med beskrivning av innehållet.

På pråmen ska finnas fyra containrar för brännbart avfall och metallskrot samt
en container för vitvaror/elavfall. Farligt avfall ska samlas i specialbehållare.

Endas så mycket avfall som kan läggas i containrarna kommer att tas emot och därför ska det packas ordentligt för att spara plats i containrar för mer avfall.

Inga stora föremål som tar mycket plats får lämnas, t ex traktor eller stora gräsklippare o dyl.

Motorer och liknande ska vara tomma på bränsle och olja innan de läggs i metallcontainer.

Bygg- och rivningsavfall får inte lämnas till denna hämtning.

Hela instruktionen från kommunen: Insamling av grov_el-avfall_FA 2022 (1)