Sep 02

Extra föreningsmöte 27 september kl. 10.00

Kallelse, dagordning och handling till extra föreningsmöte den 27 september kl. 10, bör ha landat i er brevlåda, och ni hittar dem även lite längre ner i det här inlägget.

Årsmötet har två år i rad, 2019 och 2020, beslutat om nya stadgar för föreningen. Stadgarna ska därefter registreras av Bolagsverket för att träda ikraft. Det visar sig att våra nya stadgar på en punkt inte stämmer överens med lagen om ekonomiska föreningar, och att Bolagsverket därmed inte kan registrera dem. Vi har fått ett föreläggande från Bolagsverket där det framgår att vi ska skicka in nya stadgar där vi har ändrat i § 26.

I § 26 i våra nya stadgar står att årsmötet ska hållas senast 15 juli. Men årsmötet måste hållas senast sex månader efter att räkenskapsåret har gått ut, i vårt fall 30 juni. Vi måste ändra detta  och kallar därför till extra föreningsmöte.

På grund av smittorisken kommer vi att behöva sitta glest så att vi har 1,5 – 2 meter mellan varandra. Ta med egen stol! Kom enbart  en person per tomt. Tänk också på möjligheten att lämna fullmakt, en tillfällig lagändring (till årets slut) gör att en person kan ha fullmakt från fler personer.

Tänk på varandra och håll avstånd!

AET kallelse extra föreningsmöte 2020

AET dagordning extra föreningsmöte 2020

AET pkt 7 Revidering § 26 i nya stadgarna beslutade 2019 2020