Apr 24

Årsmöte SFF.

Dags för årsmöte i Sluts Samfällighetsförening

Lördagen 21 maj kl. 13,00, Munsö skola.

Alla har med mail samt med kallelsen fått ordningsregler!

Se till och följ dessa regler, det är för allas trevnad och för att det

skall fungera!