Aug 17

Vattenprover på pumparna

Vattenprover 2017

Brunnarnas numrering och analysresultat
1. Södra pumpen (vid 1:5)
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Sulfat, Turbiditet, Järn, Natrium samt Uran
2. Östra pumpen (vid 1:73)
Otjänlig, för mycket Radon, Radon är en gas som förvinner vid luftning/vispning/omskakning av vattnet
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Järn, Kalcium, Koppar, Hårdhet samt Uran
3. Norra pumpen (vid 1:57)
Otjänlig, för mycket bly som kan vara hälsovådlig
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Turbiditet, Järn Samt Koppar
4. Pump vid fotbollsplan (vid 1:36)
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Turbiditet, Järn samt Natrium
5. Västra pumpen (vid 1:97)
Tjänlig med anmärkning; med avseende av Natrium och Uran

Tjänligt
Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Otjänligt
Det finns direkt och indirekt grundande riktvärden. Direkt grundade innebär att parametern i sig kan vara skadlig och att det innebär en oacceptabel risk att överskrida riktvärdet. Indirekt grundade innebär att parametern i fråga indikerar en oacceptabel risk för andra oönskade ämnen eller organismer kan förekomma. D.v.s ett otjänligt dricksvatten rekommenderas INTE att användas i hushållet.

Tjänligt med anmärkning
Dessa riktvärden kan vara hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt. Tekniska effekter kan vara bl.a. korrosion och slambildning. Dvs ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan ha att göra med hälsomässiga effekter, men det kan också ”enbart” ha att göra med estetik och ledningssystemens kvalitet.

Hur man tolkar analyssvaren finns på Alcontrols hemsida
Länk: http://se.alcontrol.com/sites/default/files/Alcontrol/Documents/PDF/SE/Test_av_ditt_Brunnsvatten_2017.pdf#page=4

Provresultaten:

Provrapport 17279844 klar Märkning pump 1

Provrapport 17279841 klar Märkning Pump 2

Provrapport 17279842 klar Märkning Pump 3

Provrapport 17279843 klar Märkning Pump 4

Provrapport 17279845 klar Märkning pump 5