Jun 11

Tråkiga nyheter

Inom loppet av två veckor har vi hittat två rivna rådjur. Det ser ut som de skulle kunna vara rivna av hund eller varg ( det har setts varg i Färentuna under en längre tid). Om någon sett, eller vet, något så kontakta jaktledaren Hans Thunholm tel 076-8860021 eller styrelsen. Den som vill se bild på ett av de rivna rådjuren kan också kontakta jaktledaren.

Styrelsen