Jun 07

Tillfällig passbåt

Styrelsen söker någon alholmare som kan tänka sig att vara passbåtsförare fram till att annan lösning finns på plats. Begränsat antal turer per helg, egen båt eller passbåten, arvode etc. får vi komma överens om. Bränslekostnaden tar föreningen. Föreningsmedlem som kör föreningsmedlemmar samt närmaste familj, är det som kommer att gälla.
Om någon är intresserad så hör av dig till styrelsen via alholmen@gmail.com
/Styrelsen