Jul 02

Tack

Vi glömde nog en liten detalj på årsmötet, att tacka den avgående styrelsen.

Så ett stort tack till er!