Okt 12

Tack!

På grund av föreningens ansträngda ekonomiska situation arbetar styrelsen mycket med att hålla kostnaderna nere, och har tagit beslut om att inga dagsverken längre betalas ut samt att arvodet för klippning av fotbollsplanen och midsommarängen halveras till nästa år.

Medlemmar har bidragit med att donera flytvästar, byggmaterial m m. Styrelsen har frågat föregående styrelse och revisorer om möjlighet att avstå innestående arvode och alla har nu generöst avstått arvodet totalt 12 000 kr.

Vi tackar för all hjälp med att få föreningens ekonomi på fötter igen!

styrelsen