Okt 07

Styrelsemöte 5 oktober

Här kommer ett referat från styrelsemötet den 5 oktober:

Årets rådjursjakt sker den 7-8 november. Vi försöker även få till en grävlingsjakt under hösten.

Beslöts att medel i storleksordningen 5 000kr ska avsättas i budgetförslag år 2020 för kostnader för vildsvinsjakt,  detta utifrån det senaste årets erfarenheter. Vildsvin kommer med allra största sannolikhet att fortsätta att komma till ön.

Bastubyggnaden vid passbåtsstugan har nu fått plåttak (donerat material), och även ”lekstugan” kommer få plåttak vid senare tillfälle.

Tomtägare som ännu inte åtgärdat sin farliga brygga vid allmänningen kommer nu få en – sista – påminnelse.

Beslöts att öfogden och de fem röjledarna hädanefter kommer att ha två möten per år, ett på försommaren och ett inför höströjningen för att lägga upp planer och följa upp dem.

Detta var årets sista styrelsemöte, nästa möte blir den 2 maj 2020.

Styrelsen