Jul 01

Styrelsemöte 30 juni 2018

Här kommer en resumé från det styrelsemöte som ägde rum direkt efter årsmötet:

Styrelsen konstituerade sig, och består nu av:

Ordförande:  Anders Karlsson

Kassör: Tomas Reinsson

Öfogde: Jan Baldefors

Hamnkapten: Hans Thunholm

Sekreterare: Ingrid Widebäck

Suppleanter: Björn Danell, Anton Lind och Anna Jonasson

Anna är ny i styrelsen, övriga utgjorde styrelse även under 2017/18.

Styrelsen fastställde datum för aktiviteten holkbygge, vilket sker den 14 juli kl.11.00 (alltså loppisdagen men tidigare på dagen), extra sommarröjning ”slåtter” av ängarna den 4 augusti och ordinarie Höströjning den 22 september ( båda med samling på fotbollsplanen kl.10.00).

Årets rådjursjakt blir den 7-9 november.

Nästa styrelsemöte är den 5 augusti.

Styrelsen