Aug 01

Styrelsemöte 28/7

Vid styrelsemötet den 28 juli diskuterades/ beslöts bland annat följande:

Ekonomin är ytterst ansträngd, och en stående punkt på dagordningen. Den elektrikerfaktura som tidigare styrelse aviserade är på 35 750 kr inklusive moms ( den uppgivna summan 28 000 kr var exklusive moms).

Några medlemmar har hört av sig då de inte fått någon faktura på årsavgiften eller fått dubbla sådana.

Det kommer inte att finnas tillräckligt med pengar i kassan för att betala ut arvodet till tidigare styrelse nu i augusti vilket är brukligt, utan det får göras när det finns pengar.

Skriftligt avtal har slutits med passbåtsföraren där hans utlägg om cirka 20 000 kr kvittas mot elkostnader för passbåtsstugan t o m april-17, därefter ska han betala elen.

Två medlemmar har generöst skänkt/ kommer att skänka virke som kan användas till en del av återstående renoveringsbehov i stugan.

Uppropet om att skänka flytvästar till passbåten gav mycket positivt resultat med 12 västar, så nu finns 14 västar. Loggbok kommer att införas för passbåten.

Föreningens gästbåtplatser, två vid Norra och en vid Södra bryggan, kommer att märkas upp. I avvaktan bokningssystem får den som har båtburna gäster höra av sig till hamnkapten för tillstånd.

I och med återinförande av fem röjlag behöver lika många röjledare utses till höströjningen, öfogden kommer att i första hand höra sig för med tidigare röjledare.

Lamporna på Norra och Södra bryggan behöver bytas ut, och två nya lampor med LED har beslutats köpas in för 3 410 kr ( en tredjedel av normalpris). Eluttaget i norra belysningsstolpen kommer tas bort då det inte är rimligt att passbåtsföraren ska bekosta medlemmarnas elanvändning där (annan lösning diskuteras).

Portot för utskick av årsmöteshandlingar och fakturor är kostsamt, och en elektronisk hantering vore gratis och smidigare. Styrelsen avser att successivt på sikt genomföra utskick per mejl till de som har mejlkonto, detta efter förankring och förberedelser.

Matrikeln har uppdaterats, och kommer att tryckas upp och delas ut i samband med nästa årsmöte.

Nästa styrelsemöte är den 2 september.