Jun 29

Styrelsemöte 27 juni 2020

Styrelsen höll sitt andra möte för året den 27 juni 2020, i direkt anslutning till årsmötet. 

Styrelsen konstituerade sig och utsåg firmatecknare.

Ordförande: Anders Karlsson

Sekreterare: Susann Asplund Johansson

Kassör: Hans Melander

Hamnkapten: Hans Thunholm

Öfogde: Jan Baldefors

Suppleanter: Björn Danell, Anton Lind och Marie-Louise Jakobsson

Styrelsen var nöjda med årsmötet, då bland annat förslag till nya stadgar antogs enhälligt.

Styrelsen gick igenom den uppdragslista och åtgärdslista som löpande dateras upp.

Avier för medlemsavgiften skickas ut inom två veckor, i de flesta fall per e-post (e-post saknas dock till ngr medlemmar).

Det finns vildsvin på ön, och jakt med hund kommer ske i augusti.

Beslutades att grovsophämtning inte ska ske på vanligt sätt under Corona-pandemin. Föreningen kommer hyra släpkärra som medlemmarna kan boka för att själva köra grovsopor till tippen. Släpkärran kan bokas ett dygn/tomt genom att maila alholmen@gmail.com Närmare information kommer att läggas ut på webben.

Nya medlemmar, Alholmen 1:102, hälsas välkomna med besök av representanter från styrelsen.

Nästa styrelsemöte är den 8 augusti 2020.

Styrelsen