Sep 02

Styrelsemöte 1 september 2018

Här är en resumé från gårdagens styrelsemöte:

Konstaterades glädjande att de flesta årsavgifter inkommit i tid. Några fakturor dock i retur pga felaktig adress. Förhoppningsvis lämnar fler godkännande till faktura med e-post så vi slipper detta problem framöver.

Klagomål har inkommit om att lampan vid Norra bryggan inte är tänd, styrelsen kollar upp detta.

Bestämdes att vildsvinsförekomst på ön i första hand anmäls till jaktledaren, och om denne inte nås till ordförande. De är behöriga att besluta om åtgärd och vid behov beställa jägarinsats.

Dansbana, bänkar, bodar, anslagstavlor mm har stort umderhållsbehov. Konstaterades att mindre åtgärder kan utföras 2019, men att dansbanan måste bytas ut vilket är kostsamt och därför behöver vänta till år 2020 (förslag till årsmötet 2019 att få disponera fond).

Bestämdes att nästa styrelsemöte sker efter särskild kallelse och sannolikt efter årsskiftet.

Styrelsen