Sep 28

Spana efter skyltarna!

På vår fina ö finns nu totalt tio skyltar uppsatta på platser med död ved, s k faunadepåer, utefter stigarna. När du kommer på höströjningen på lördag 30 september kanske du ser någon av dem – för vi ses väl på röjningen?

På skyltarna står det:

Detta är en faunadepå

Gräsgrön guldbagge(Certonia aurate)

 trivs här och är en

av arterna i underfamiljen guldbaggar.

I Sverige och hela Europa riskerar idag många insektsarter att försvinna. De bor i gamla murkna ihåliga träd och omkullfallna stammar vilka ofta avverkas och städas bort. En del arter har lyckats hålla sig kvar i gamla träd som inte huggits ner.

En faunadepå kan bestå av både grövre och klenare stockar samt grenar och kvistar. Olika fuktighet och vedkvalitet ger förutsättningar för ett större antal arter i stocken. Stockar från flera olika trädslag ger också en större bredd på arter som vi eftersträvar. Träden som depåerna byggs med har vuxit i närheten eller hämtats från ett angränsande område.

Med rätt placerade faunadepåer kan vi på ett enkelt och billigt sätt hjälpa många arter som lever av död ved, under bark och i svampar som växer på trädet. Arter bland guldbaggar, blomflugor, guldsteklar, andra skalbaggar och myror har sin huvudsakliga livsmiljö i dött trä. På köpet hjälper vi även våra insektsätande fåglar och däggdjur.

 

Vill Du veta mera kontakta Anders Karlsson, Alholmen tel: 070 4362852