Åter till SOS, brand & sjukvård

Brandsprutan

Instruktion till brandsprutan, läs den här:

Start av pumpmotor:

 1. Fyll bränsle i bränsletanken bild 1 (Bensin 4% oljeblandning)
 2. Koppla in sugslang bild 10 till pumpmotorn och lägg backventil 11 i sjön
 3. Stäng utgående vattenuttag bild 2 och anslut storslang till uttagen bild 3.
 4. Slå på chock bild 7 och lite gas bild 8
 5. Innan start bind fast pumpmotorn på något sätt ( den dansar omkring vid gaspådrag och kan hamna i sjön om den står på en brygga.) Starta motorn med startsnöre bild 12, och håll samtidigt in pysknappen bild 13. Slå av chock bild 7 när motorn startat och reglera motorvarvet med gasen bild 8.
 6. Pumpa upp trycket med pumpen bild 5, och öppna luftkranarna bild 14. Stäng luftkranarna och kolla att trycket på tryckmätaren stigit något.
 7. Montera stor slang från pumpmotorns utflöde bild 4 till kyrka bild 15 och stäng alla fyra kranar bild 16 o 17 på kyrkan.
 8. Montera liten slang bild 20 på kyrkan bild 16 och montera brandsprutan på lilla slangen bild 21.
 9. Öppna avstängningskran bild 2 på pumpmotorn
 10. Öppna den kran på kyrkan som brandsprutan är monterad på, klart att spruta och släcka.

 

Förrådet på fotbollsplan där brandutrustningen finns,

Består av:

 1. En brandmotorpump
 2. En sugslang med backventil
 3. En kyrka (fördelare till uttag av 2 storslangar och 2 småslangar)
 4. Två brandsprutor till småslangar
 5. Tolv storslangar 25 meter långa (300 meter slang)
 6. Sex småslangar 25 meter långa (150 meter slang)

Tank för bensin 4% oljeblandat Vattenuttag till brandspruta Avstängningskran för vatten till brandspruta Anslutningsmuff För mindre sprutslang Vattenintag från anslutningsslang från sjövattnet Pump för att pumpa upp trycket inan vattenuttaget öppnas Choke Gasreglars Stopknapp För att stänga av mototn Tryckmätare Anslutning till motorn Backventil lägges i sjön ca 1 meter från botten Starthandtag Till motorn Pysknapp för Start av motorn Luftkranar för att bli av med luft vid upppumpning av tryck Kyrka Anslutning från pumpmotor med Avstängningskran stor slang för utflöde med liten slang Anslutning för utflöde liten slang Kyrka Avstängningskran för stor slang Kyrka Anslutning utflöde till stor slang Brandslang liten Finns 6 stycken som är 25 meter Är 150 meter Brandslang stor Finns 12 stycken som är 25 meter Är 300 meter Brandsprutor Kopplas till liten slang

Efter användning:

 1. Töm pumpmotorn på¨bränsle.
 2. Töm pumpmotorn på vatten.
 3. Öppna alla kranar på pumpmotorn.
 4. Öppna alla kranar på kyrkan.
 5. Öppna brandsprutornas utflöde
 6. Alla slangar som används ska tömmas på vatten.
 7. Transportera alla branredskap till brandförrådet.