Jul 21

Sommarröjning

 

Den 29/7 Sommarröjning, samling på fotbollsplanen kl 10.00

I maj var Skogsstyrelsen på besök och tittade på våra marker, och kom med förslag på olika åtgärder, och det är lite av det vi skall pyssla med den här dagen.

Röjning av olika ängar är tanken, det är jättebra om så många som möjligt kan ta med egna röjsågar, med slyklinga,

Det kommer också behövas fyrhjulingar med vagnar för transport av klippet, och krattor naturligt vis.

Föreningen tillhandahåller bränsle till röjsågar och fyrhjulingar.

Korvgrillning mitt på dagen, tid meddelas senare.

Här är dokument från Skogsstyrelsen:

LBP Skötselplan_R1186-2017_7

Rådgivningskvitto LBP Skogens miljövärden_R1186-2017_6