Jul 23

Skärpt eldningsförbud råder

Skärpt eldningsförbud råder i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 23 juli 2021. Förbudet gäller tillsvidare.

För information om vad det skärpta eldningsförbudet innebär läs på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html