Aug 24

Resumé styrelsemöte 2021-08-14 i Väsby hage

Styrelsemötet hölls i Väsby hage, naturreservat på Munsö. Styrelsen vandrade från Slut till Väsby hage för att se hur det har röjts i naturreservatet. Det hade ringbarkats, döda träd låg kvar på sina håll och stora hasselbuketter bredde ut sig – en mycket lärorik och vacker tur.
Uppdrags- och åtgärdslistan gicks igenom och stämdes av mot verksamhetsplanen. Ekonomin redovisades, avierna var utskickade och majoriteten hade betalat. Diskuterades organisationen för röjning. Det hade kommit in kommentarer om dåligt röjda stigar. Beslutades tillsätta grupp inom styrelsen som ser över hur röjning vid tomtgränser och på allmänningar kan bli bättre. Beslutades ta in offert för gemensamt inköp av varmkompost. För att få ner avgiften för hushållssoporna kommer styrelsen tillsammans med Gräsholmen och kommunen försöka hitta alternativ lösning.

Den allmänna röjningen är den 25 september klockan 10-15 med paus för lunch. Beslutades bifalla förfrågan från ägarna till tomt 1:93, om att flytta befintlig brygga 8 – 10 meter norrut enligt ritning som styrelsen tog del av. Vattenprover från brunnarna hade tagits, och ska tas en gång till från västra brunnen. Beslutades godkänna förfrågan om att fälla träd intill en tomtgräns på västra sidan. Telia ska kontaktas om telefonledningarna som ligger på marken. Nästa möte 2 oktober kl 10.00.
Styrelsen