Jul 22

Rabatt på K-Bygg Färingsö Trä

Alla medlemmar får nu 10 procents rabatt på K-Bygg Färingsö Trä . Uppge kundnummer 85720, det är ett kontantkonto, dvs. inga fakturor. Rabatten gäller i huvudsak byggvaror, brädor, papp, reglar m.m.