Jul 05

Protokoll från årsmötet och avgiftsavier

Nu kan du läsa protokoll från årsmötet 2020-06-27. Avgiftsavierna är också utskickade via e-post. Om du inte har fått någon avi, hör av dig så snart som möjligt till alholmen@gmail.com

Anmäl e-post, eller om du har ändrat e-post, till alholmen@gmail.com