Aug 06

Privat helikopter landar

För kännedom – På lördagen den 8 augusti ca klockan 14.30 kommer en privat helikopter att landa på fotbollsplanen. Hör ni en helikopter då så är det alltså inte ambulanshelikoptern.

Ansvarig är Anton Lind 1:87