Dec 19

God jul

Bästa alholmare,

god jul och gott nytt år! 

 

 

 

 

Foto: Anders Karlsson

 

Nov 29

Hjärtstartare finns inte under vintern

Hjärtstartaren är inflyttad för säsongen. Det betyder att vi inte har tillgång till hjärtstartare under vintern. Vid nödläge ring 112.

Obs! Texten är reviderad, var vänlig bortse från tidigare inlägg som var felaktigt.

/Styrelsen

 

Nov 28

Isekorna på plats

Vi hjälps som alltid åt att följa de här enkla reglerna, och det kommer fungera fint i år igen!

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är just du som ska använda dem just den dagen, eller helgen, men det kan du aldrig utgå ifrån, isekorna har i själva verket många användare. Det är också en säkerhetsfråga, man måste alltid kunna ta sig över, och då måste det finnas en iseka på plats.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du lämnar den på annan plats så hittar inte andra användare den.

3. Vänd isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snöoväder och regnvatten i den som fryser till is och kan göra den helt oanvändbar.

Vi hoppas på en fin vinter!

/styrelse

Nov 11

Jakten avslutad

Jakten är nu avslutad och ett vuxet djur sköts.

Nov 01

Jakt med hund 10 – 12 november

 

Från klockan 8.00 på onsdag den 10 november till klockan 12.00 på fredag den 12 november är det jakt med hund på Alholmen.

Okt 24

Resumé extra styrelsemöte 2021-10-17

Diskuterades passbåtsverksamheten i sin nuvarande form. Diskuterades om eventuellt extra möte och ta fram alternativ att presentera på mötet. Styrelsen måste ha ett förslag på en legal lösning, kostnader och avgifter för turerna. Styrelsen beslutade att kalla till årsmöte redan i maj. Trafiken är stoppad till dess vi har ett annat beslut, dvs. vi stänger passbåtsverksamheten i dess nuvarande form i och med upptagning för säsongen, tills vidare. Skälet är att vi inte följer bestämmelser för båttrafik med betalande passagerare. Styrelsen utreder förutsättningar för att driva passbåtsverksamheten i legal form och presenterar utredning och förslag på årsmötet.

Styrelsen

Okt 17

Sista dag slänga sopor och sotning 2022

Sista dag att slänga hushållssopor

Sista dag att slänga hushållssopor i soptunnorna är 31 oktober.

Sotning v. 26 2022

Attunda Sot och Vent AB meddelar att de nästa sommar (2022) veckan efter midsommar (v. 26) kommer utföra sotning av samtliga fastigheter på Alholmen. Ni som köpt fastighet eller bytt hemadressen de senast 3 åren ska meddela detta till info@attunda.com eller ringa 08-59442055 till kontoret.

Okt 14

Resumé styrelsemöte 2021-10-02

Uppdrags- och åtgärdslistan gick igenom. Kontakter har hafts med kommunen angående sophanteringen. Vi tillsammans med Gräsholmen undersöker om det är möjligt med container i Slut, vilket avsevärt skulle sänka kostnaderna och ge hyresintäkter till Slutföreningen.

Ekonomin gicks igenom. I stort sett alla medlemsavgifter var inbetalda. Dansbanebygget kommer att redovisas separat på nästa årsmöte. Inga stora utgifter i övrigt är planerade.

Genomgång av protokoll från röjledarmöte och sammanfattning av höströjning 24 september samt planering av extra röjning 9 oktober. Det var 54 fastigheter som deltog i höströjningen. Det bedömdes att avgiftshöjningen och återbetalningen på 500 kr inte hade haft så stor inverkan, det brukar vara ca 50 fastigheter som deltar.

Ny organisation för röjning diskuterades. En arbetsgrupp hade tagit fram förslag som beslutades av styrelsen. Framöver kommer vi jobba i projekt med projektledare och målbild. Projekten kan vara engångs, flergångs eller fortlöpande arbeten. Projekten bestäms av styrelsen och presenteras i verksamhetsplanen på årsmötet. Exempel på projekt kan vara att bygga grillplatser, fixa på södra/norra bryggan, göra naturgynsamma insatser, röjning av sly resp. fällning/ringbarkning av träd, grusa stigar etc. Nuvarande röjledare välkomnas som projektledare i stället.

Styrelsen tar emot representant från Hushållningssällskapet den 7 oktober för att lära sig mer om skötsel av naturen på ön, och planering av kurs som vi hoppas på till våren 2022 riktad till alla medlemmar.

Passbåtsverksamheten och de krav som gäller för verksamheten diskuterades. Om vi inte följer kraven kan det få rättsliga påföljder så som dryga böter ev fängelse. Beslutades att lägga förslag till årsmötet om att ta bort bestämmelse om passbåt i stadgarna och att upphöra med passbåtsverksamheten i föreningens regi. Passbåten bör drivas i privat regi.

Två nya fastighetsägare besöks och hälsas välkomna. Festkommittén tillfrågas om den kan vara kvar i samma regi till nästa års midsommarfirande. Ny brandplan för Alholmen tas fram, bl a kommer brandsläckare att förvaras i nya bodarna vid dansbanan.

Styrelsen

 

Sep 19

Du som deltar i höströjning får tillbaka på arbetsavgiften

På årsmötet beslutades en arbetsavgift på 650 kr. Den som deltar i höströjning får tillbaka 500 kr av den. Höströjningen är den 25 september, samling klockan 10.00 på fotbollsplanen. För den som inte kan finns ett extra röjningstillfälle den 9 oktober, samma tid, samma samlingsplats. Välkomna!

Styrelsen

Aug 29

Vattenprover 2021

Nu är vattenproverna för 2021 klara. Alla brunnar är tjänliga men med anmärkningar.

Den västra brunnen har höga radonhalter, precis över gränsvärdet om man dricker direkt ur pumpen, när man pumpat ner vatten i en hink (prov 2 – vi tog två prover) så luftas radonet bort så pass mycket att radon-halten halverats och hamnar under gränsvärdet. Använd alltså öppna kärl för brunnsvattnet för att på så sätt vädra bort del av radonet. 

Läs mer om alla brunnarnas resultat och anmärkningar:

Provrapport 21328393 klar Märkning Pump 1 Söder

Provrapport 21328390 klar Märkning Pump2 Öster

Provrapport 21369752 klar Märkning_ Västra pumpen Provtagning nr 2

Provrapport 21328392 klar Märkning Pump3 Väster Provtagning nr 1

Provrapport 21328391 klar Märkning Pump4 Mitt

Tolkning av resultatet kan du läsa här: SGS_Test_av_ditt_Brunnsvatten_2021.pdf (sgsanalytics.se)