Aug 01

Sjöräddningen övar fredag 2 augusti!

Vi har just fått besked om att Sjöräddningen Munsö har en övning imorgon fredagen den 2 augusti på eftermiddagen ca kl. 15. De kommer då att gå ner med helikopter på fotbollsplanen här på Alholmen,  och lägga till med ett antal båtar vid Norra bryggan. Därefter ger de sig ut på Björkfjärden. Självklart är det avhängigt att de inte får något akut larm.

Så ingen anledning till oro om ni hör helikoptern, eller ser ett antal sjöräddningsbåtar på väg hit! Informera gärna grannar som ni vet inte nås av digital information, pga kort varsel kan vi tyvärr endast informera på detta sätt.

Styrelsen

 

Jul 28

Något att läsa?

Du vet väl att det finns ett litet ”bibliotek” i vår telefonkiosk på Alholmen? Där kan du låna böcker och filmer. Och  donera gärna böcker som du har men inte vill behålla, då kan fler ha nöje av dem.

Trevlig läsning!

Styrelsen

Jul 27

Loppis med hög temperatur

På eftermiddagen idag var det loppis, och många saker bytte ägare i det minst sagt vackra och varma sommarvädret. Jätteroligt att saker som inte används längre förvandlas till fynd för någon annan och får nytt hem på ön!

Styrelsen

Jul 27

Nya bostäder för våra småfåglar

Idag var det fågelholksbygge för små och stora Alholmsbor. Öns småfåglar kan nu glädjas åt 22  nya fina bostäder som de kan flytta in i nästa år! Och även för insekterna förbättras boendesituationen, 15 insektshotell har också tillverkats idag.

Styrelsen

 

 

 

Jul 26

Eldningsförbud i hela Stockholms län!

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Stockholms län från och med kl.16:00 fredagen den 26 juli. Detta p g a hög brandrisk i skog och mark beroende på den senaste tidens värme och torka. Beslutet gäller tills vidare.

Det är trots eldningsförbudet i dagsläget fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt, men bara om grillen är utformad och placerad så att det inte finns någon risk för brandspridning.

Om man grillar måste man alltså vara riktigt riktigt försiktig!

Styrelsen

 

Jul 18

Årsmötesprotokoll 2019

Nu finns ett justerat protokoll från årsmötet inlagt på hemsidan. Du hittar det, och tidigare protokoll, under ”Alholmens tomtäg.för”, Årsmötesprotokoll.  För att läsa det nu direkt så klicka på länken!

Styrelsen

Skanning 18 juli 2019 (2)-1

Jul 16

Brännboll på lördagskvällar

Vill du och/eller dina barn spela brännboll? Kom i så fall till fotbollsplanen lördag kl 20:00, gäller alla lördagar under sommarlovet.

Alla välkomna!

Jul 16

Styrelsemöte 14 juli

Här kommer ett referat från styrelsemötet den 14 juli:

Problemet med att den branta stigen vid norra bryggan blir sönderkörd måste åtgärdas. Beslöts att en separat stig för fyrhjulingar ska ordnas för att komma till rätta med problemet.

Föreningens hjärtstartare, vilken finns i en bod vid passbåtsstugan, har dessvärre visat sig vara ur funktion och ska försökas fås funktionsduglig igen (anm. Den fixades 15 juli och fungerar nu!).  Den privatägda hjärtstartare som kunnat disponeras av alla är också ur funktion.

Slåtter genomfördes på Telefonängen den 6 juli, och beslöts kompletteras med slåtter av intilliggande äng plus östra ängen under augusti månad.

Nästa styrelsemöte blir den 25 augusti.

Styrelsen

 

Jul 15

Fågelholksbygge och loppis den 27 juli!

Det blir FÅGELHOLKSBYGGE  för stora och små Alholmare på fotbollsplanen den 27 juli kl. 10:00!

Finns: Det kommer att finnas byggsatser för holkar på plats.

Ta med: Skruvdragare/skruv eller hammare/spik. Ta gärna med nubb för att spika runt ingångshålet (till skydd mot hackspettar o dyl).

 

Det blir också LOPPIS samma dag 13:00 på fotbollsplanen.

Passa på att fynda/sälja, och se till att vi tar tillvara istället för att slänga!

Varmt välkomna allesammans!

Styrelsen

Jul 04

Referat från årsmöte 2019

Protokollet  från årsmötet är godkänt av mötesordförande och justeringsmännen, och kommer att publiceras när det är undertecknat vilket av praktiska skäl tar lite tid till.

Vid årsmötet var 51 tomter representerade.

Förvaltningsberättelse och resultaträkning godkändes. Balansräkning fastställdes, och styrelsen fick i samband med detta i uppdrag att ”rensa konton” före årsskiftet så att balansen blir helt tydlig. Styrelsen fick enligt revisorernas förslag ansvarsfrihet.

Verksamhetsplan fastställdes enligt styrelsens förslag, liksom avgifterna för 2019.

Omvaldes Anders Karlsson som ordförande (1 år), Hans Thunholm som hamnkapten och Ingrid Widebäck som sekreterare (båda 2 år).  Hans Melander nyvaldes som kassör (fyllnadsval 1 år).  Omvaldes Björn Danell, Anton Lind och Anna Jonasson som suppleanter (1år). Omvaldes Johan Hilding och Christer Ernemar som revisorer, och Madjid Behdjou som revisorssuppleant (alla 1 år). Till valberedning omvaldes Lage Byström (sammankallande) och Charlotta Hamrin Brohult, och nyvaldes Björn Grunner (alla 1 år).

Förslag till reviderade stadgar godkändes med några ändringar. Vad gäller §12 ska de myndighetstillstånd som eventuellt krävs vara klara före styrelsens slutliga lov till bryggbygge,  och ansvaret för bryggan övergår vid ägarbyte av tomten till den nya tomtägaren. I §13 definieras gångstig (gäller skötselansvar) som de som är utsatta på av styrelsen godkänd karta. Beslut om stadgarna krävs också på nästa årsmöte för att de ska börja gälla.

Att bedriva Alholmens allmänningar som nuvarande ekonomiska förening eller att bilda samfällighetsförening diskuterades enligt utsänt underlag, som beslöts läggas till handlingarna.

Till årets Alholmare 2019 utsågs Ulla Eriksson-Ek för berömvärda insatser för alholmsbornas trevnad, inte minst i samband med midsommarfirande/dans.

Peter Melander, som av Länsstyrelsen utsetts som fisketillsynsperson för Alholmen, presenterade sig och sitt uppdrag samt delade ut informationsmaterial.

Motion om problemen med Norra  dricksvattenbrunnen diskuterades, och avslogs enligt styrelsens förslag. Motion om brandskydd beslöts besvarad och lades till handlingarna.

Festkommitten redovisade cirka 250 deltagare vid midsommarfirandet.

Som övriga frågor framhölls vikten av att vi hjälper varandra vid en besvärlig situation, och försiktighet  vid båttankning för att undvika bensinspill i sjön.

Styrelsen