Apr 15

Passbåten

Nu är passbåten i sjön och Micke kör första turen 16 april klockan 18.00 från Slut. Boka på 070/750 0104. På grund av rådande förhållanden med covid-19, bestämmer Micke antal och hur man sitter i båten.  Då passbåten nu är i bruk kommer isekorna att läggas upp på ön.
/Styrelsen

Apr 01

Sopkärlen

Välkomna till en fin påskhelg, hoppas vi. Det går att kasta hushållssopor redan nu, men kolla så att säckar finns i och håll mängden sopor nere så gott det går eftersom hämtningen inte är förrän 3 maj. Har ni redan varit ute mycket på ön och har sopor att kasta, vänta med det till den 2 maj.

Glad påsk! /Styrelsen

Mar 09

Motioner till årsmötet

Det är redan dags att lämna in motioner till årsmötet, enligt våra nya stadgar. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2021. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen

Dec 31

Gott nytt år 2021!

Gott nytt år bästa alholmare! Vi hoppas på ett  nytt och bättre år då vi kan ha midsommarfest, loppis och bara ses!

/styrelsen

 

Dec 14

God jul!

All-focus

God jul önskar vi alla Alholmare!

Hoppas att ni har det bra, trots omständigheterna detta speciella pandemiår. Var försiktiga och ta väl hand om varandra!

Hälsningar styrelsen

Dec 01

Nu är isekorna på sina vintersäsongsplatser

Om vi hjälps åt att följa de här enkla reglerna så kommer allt att fungera fint!

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är just du som ska använda dem just den dagen, eller den helgen, men det kan du aldrig utgå ifrån, isekorna har i själva verket många användare. Det är också en säkerhetsfråga, man måste alltid kunna ta sig över, och då måste det finnas en iseka på plats.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du lämnar den på annan plats så hittar inte andra användare isekan.

3. Vänd isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snöoväder och regnvatten i den som fryser till is och kan göra den helt oanvändbar. Vi hoppas på en fin vinter och att många medlemmar vill och kan ta sig till vår vintervackra ö!

Styrelsen

Nov 22

Hjärtstartaren och första hjälpen

Nu är hjärtstartaren och första hjälpen hos Lillemor och Krister Pettersson, tomt 1:77, på den inglasade verandan som är olåst.

Nov 10

Miljöinvestering för Alholmens skog- och åkermarker

Skogsstyrelsen beviljade i juni 2019 vår ansökan om miljöinvestering inom ramen för stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet, delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogarMålet med investeringen är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogens sociala värden ska skyddas.  Continue reading

Okt 29

Passbåtsturerna inställda

Passbåtsturerna för resten av säsongen är inställda. Vi hoppas att det går att lösa för de som behöver skjuts genom att fråga grannar och andra på ön.

Okt 25

Sista passbåtsturen, ingen jakt

Passbåten tas upp 15 november, sista turen är samma dags förmiddag.

Rådjursjakten ställs in, det är så få rådjur på ön.