Aug 27

Vildsvinsjakt

Under fredag kväll 28 augusti och lördag förmiddag 29 augusti pågår vildsvinsjakt.

Aug 11

Resumé styrelsemöte 2020-08-08

Verksamhetsplanen beslutad av årsmötet gicks igenom och nya aktiviteter tillfördes uppdragslistan som gås igenom löpande på mötena. Avgiftsavier hade skickats ut. Nytt konto för fonder har öppnats på Nordea.

Styrelsen kommer kalla till digitalt extra föreningsmöte då en mindre ändring krävs av de nya stadgar som årsmötet beslutade 2019 och 2020, för att de ska vara i enlighet med lag om ekonomiska föreningar och därmed registreras av Bolagsverket. Digitalt extra föreningsmöte kommer genomföras per mail till medlemmarna. Ärendet beskrivs i mail och medlemmarna ombes svara/rösta ja eller nej, inom viss angiven tid genom att svara på mailet.

Dansbanan är riven och nytt virke är beställt.

Ekerö rederi har klagat på tunga sopsäckar. Styrelsen beslutade påminna medlemmarna om att enbart hushållssopor får slängas i sopkärlen, resten lämnar medlemmarna själva till återvinningsstationer. Grovsopor hanteras enligt tidigare information på webben.

Jakten av vildsvin blir den 28 (kväll) och 29 (morgon) augusti. Nästa styrelsemöte är den 27 september 2020.

Aug 06

Privat helikopter landar

För kännedom – På lördagen den 8 augusti ca klockan 14.30 kommer en privat helikopter att landa på fotbollsplanen. Hör ni en helikopter då så är det alltså inte ambulanshelikoptern.

Ansvarig är Anton Lind 1:87

Aug 03

Slåtter telefonängen 15 och 22 augusti

Nu är det dags att ta hand om vår vackra telefonäng! Den 15 augusti klockan 10.00 samlas vi för röjning, ta gärna med röjsågar. Jag tar med två röjsågar och bränsle samt fika!

Den 22 augusti klockan 10.00 samlas vi för att ta upp och forsla bort, ta med krattor, grepar etc. Fika ordnar jag!

Väl mött!

Anton Lind (1:87), 0768-775185

Uppskattar ett sms från er som avser att delta och om någon kan bistå med fyrhjuling med släp till den 22:a

Aug 01

Slåtter 4 och 8 augusti östra ängen

Den 4 augusti med start klockan 10.00 slår vi östra ängen. Vi behöver vara ca 5 personer som går med röjsågar. Den 8 augusti klockan 10.00 räfsar vi ängen, och då behöver vi vara ca 8 personer. Välkomna att delta!

Jul 24

Bortskänkes

 

Boden på fotbollsplan bortskänkes mot avhämtning. Obs! att plåttaket inte ingår. Om intresse finns så mejla alholmen@gmail.com senast den 28 juli 2020. Först till kvarn gäller! Den som får boden får ett datum när boden måste vara borta, vilket måste respekteras.

/Styrelsen

Jul 22

Rabatt på K-Bygg Färingsö Trä

Alla medlemmar får nu 10 procents rabatt på K-Bygg Färingsö Trä . Uppge kundnummer 85720, det är ett kontantkonto, dvs. inga fakturor. Rabatten gäller i huvudsak byggvaror, brädor, papp, reglar m.m.

Jul 05

Grovsopor 2020

I år kan grovsophämtning inte ske på vanligt sätt på grund av Corona-pandemin. Det är omöjligt att hålla avstånd om vi alla under några timmar ska kasta sopor i containrar som vi brukar.

Föreningen hyr därför en släpkärra (för personbil) som Alholmens medlemmar kan boka och kostnadsfritt själva frakta grovsopor med. Vi börjar med perioden 15/7-15/8 som test, finns ett intresse utökar vi perioden. Lämpligast är Bromma återvinningscentral Linta Gårdsväg 16, sök karta/vägbeskrivning/öppettider på  ”återvinningscentral Bromma” .

Du bokar släpkärran på alholmen@gmail.com, du kan boka ett dygn i taget per fastighet, när du får bekräftelse på bokningen hämtar du nyckeln (till släpkärra och grind) på i bekräftelsen angiven tomt på Alholmen.

Föreningen hyr släpkärran för grovsopor som ska transporteras av Alholms-bor från Alholmen, behöver du släpkärra till annat ändamål så får du ordna det på annat sätt. Det är dock ok att använda släpet för transport av annat på tillbakaresan till Slut/Alholmen.

Släpkärran står i den inhägnade parkeringen i Slut med registreringsnummer KSE091. Den är låst på dragkulan, nyckel till släp och grind hämtas på angiven tomt på Alholmen efter bokningsbekräftelse.

Tänk på att sätta i kontakten för belysning/blinkers, hissa upp/låsa stödhjulet och att säkra lasten så att inget faller av släpet under resan. Spännband finns att låna om du inte har egna, skriv det i bokningen om behov.

Kontrollera belysning och eventuella skador på släpkärran innan avfärd från Slut och efter användningen. Om du hittar skador ta foto och skicka till alholmen@gmail.com om belysning/blinkers inte fungerar anmäl på alholmen@gmail.com

Har du själv åsamkat skador på släpkärran får du ansvara för ev. reparation/kostnad.

Styrelsen är väl medveten om att alla Alholms-bor inte utgår med bilen från Slut/Munsö men den övervägande majoriteten gör det. Styrelsen uppmanar till samarbete och samtransporter gällande grovsopor. Exempelvis kan den som har bokat släpkärran och ska köra grovsopor men har plats över på släpet informera övriga på Alholmen. Då kan efter överenskommelse förhoppningsvis någon som inte har bilen i Slut/Munsö (eller annan) få köra sitt kylskåp eller annat genom att ”haka på” transporten.

Det är alltid smartare att samarbeta, och boende på en ö är det en förutsättning för att det ska fungera på bästa sätt!

Styrelsen

Jul 05

Protokoll från årsmötet och avgiftsavier

Nu kan du läsa protokoll från årsmötet 2020-06-27. Avgiftsavierna är också utskickade via e-post. Om du inte har fått någon avi, hör av dig så snart som möjligt till alholmen@gmail.com

Anmäl e-post, eller om du har ändrat e-post, till alholmen@gmail.com

Jun 29

Styrelsemöte 27 juni 2020

Styrelsen höll sitt andra möte för året den 27 juni 2020, i direkt anslutning till årsmötet. 

Styrelsen konstituerade sig och utsåg firmatecknare.

Ordförande: Anders Karlsson

Sekreterare: Susann Asplund Johansson

Kassör: Hans Melander

Hamnkapten: Hans Thunholm

Öfogde: Jan Baldefors

Suppleanter: Björn Danell, Anton Lind och Marie-Louise Jakobsson

Styrelsen var nöjda med årsmötet, då bland annat förslag till nya stadgar antogs enhälligt.

Styrelsen gick igenom den uppdragslista och åtgärdslista som löpande dateras upp.

Avier för medlemsavgiften skickas ut inom två veckor, i de flesta fall per e-post (e-post saknas dock till ngr medlemmar).

Det finns vildsvin på ön, och jakt med hund kommer ske i augusti.

Beslutades att grovsophämtning inte ska ske på vanligt sätt under Corona-pandemin. Föreningen kommer hyra släpkärra som medlemmarna kan boka för att själva köra grovsopor till tippen. Släpkärran kan bokas ett dygn/tomt genom att maila alholmen@gmail.com Närmare information kommer att läggas ut på webben.

Nya medlemmar, Alholmen 1:102, hälsas välkomna med besök av representanter från styrelsen.

Nästa styrelsemöte är den 8 augusti 2020.

Styrelsen