Sep 14

Styrelsemöte 2/9

Vid styrelsemötet den 2 september diskuterades/beslöts bl a följande:

Yoshika och Lage Byström beviljades medlemskap för Alholmen1:102, som styckats av från deras tomt Alholmen 1:2.

Angående väg på Norrudden beslöt styrelsen att informera ägarna till de nya tomterna om att styrelsen inte kan ta något ansvar för om det anläggs väg på ledningsgatan som är servitutsområde. Om några anlägger väg där så har de det fulla ansvaret för eventuella ersättningskrav från servitutsinnehavaren. Styrelsen ser därför helst att den gamla befintliga stigen/vägen används. Om någon kräver att den ska göras farbar för traktor så hänskjuts frågan till årsmöte för beslut. Det finns även tomter på öns södra del som inte har transportväg. Om alla tomter ska få körbar väg medför det mycket stora kostnader för föreningen, vilken redan är i en mycket svår ekonomisk situation.

Styrelsen beslöt stänga den norra pumpen där vattnet klassats som otjänligt pga hög blyhalt – använd inte den! Östra pumpens vatten med hög radonhalt innebär att vattnet, om det ska användas, måste hanteras på korrekt sätt.

Stadgarna kommer att ses över och förslag till reviderade stadgar presenteras till nästa årsmöte.

Styrelsen har fått in klagomål om att vägen till norra bryggan körts sönder. Styrelsen framhåller att fyrhjulingar kan användas för transporter på ön, men inte bara persontransport av sig själv. Vi kör med aktsamhet och återställer sådant som ev.förstörts.

Även många klagomål om grävlingar och minkar. Två grävlingsfällor är utplacerade men hittills ingen fångst. Den som har bekymmer med grävlingar kan kontakta jaktledaren Hans Thunholm så kan fällorna flyttas dit. Två minkfällor ska köpas in.

Provkräftfiske (=0 kräftor) visade att kräftfiskeförbudet fortfarande behövs för att skydda de få kräftor som eventuellt finns.

Årets rådjursjakt är den 8-10 november.

Nästa styrelsemöte är den 1 oktober.

Sep 11

Mini röjning 16/9

Nu på lördag har vi tänkt att ha en liten mini röjning, ca 2-3 timmar bara, om du är intresserad att delta, kom till fotbollsplanen vid kl. 10 , frågor?? kontakta ordförande Anders K.

 

Annars är ordinarie höströjning den 30/9!

 

Sep 09

Dagens grovsophämtning !

Dagens grovsophämtning är återigen välbesökt och framförallt välbehövlig, containrarna blev fulla fort, vilket skapade lite problem med att alla blev inte av med sina sopor, någonting vi får ta med oss tills nästa år, när vi pratar med kommunen.

Sep 07

Grovsophämtning 9/9

Har nu ringt och kollat med Ekerö Rederi, och dom bekräftar att det nu ska fungera med grovsophämtning nu på lördag, mellan kl. 10 och 13

Välkomna.

Sep 01

Grovsophämtningen INSTÄLLD

Då är grovsophämtningen inställd 2/9 pga. sjukdom!!

Hjälp oss och sprid detta vidare till era grannar, så slipper dom traska ner till södra bryggan imorgon i onödan!!

 

Ekerö rederi meddelar att vi gör ett nytt försök nästa lördag, den 9/9 kl 10-13, så då hoppas vi på att dom är friska till dess!!

Mvh

Styrelsen.

Aug 30

En liten påminnelse!

Påminnelse om grovsophämtningen nu på lördag, se tidigare inlägg om vad som får kastas!

Ha det gott så länge…..

Aug 20

Fakturor på årsavgiften


Det är flera medlemmar som hört av sig om att dem inte fått årets faktura på årsavgiften, vi vet att dom är skickade, men inte vart dom tagit vägen??

Är adressen rätt??

Hur som helst, saknar ni fakturan, var snäll och hör av er på mail till styrelsen, meddela gärna om ni kan ta emot den på e-post, även i fram tiden.

Och ni som har fått fakturan, och vill ha den på mail, meddela oss det är ni snälla.

Det blir ganska mycket pengar i porto på nästan 100 fastigheter med utskick i olika slag!

Allt gott, ha det bra…..

Aug 19

Grovsophämtning

Grovsophämtning 2 september 2017

Den 2 september kl. 10.00-13.00 finns möjlighet att lämna grovsopor i fem containers vid Södra bryggan. Soporna får absolut inte ställas där i förväg, och du själv ansvarar för att slänga dem i rätt container.

Brännbart grovavfall
Plast (ej PVC-rör), byggvirke, böcker, madrasser, pärmar, klädda möbler, tyg, mattor, laminatgolv, fönster med träram, takpapp, bildäck utan fälg.

Ej brännbart
Glas (ej förpackningar), porslin, WC, handfat, PVC-rör, isolering mineral och glasull.

Metallskrot
Badkar, metallrör, cykel, nätstängsel, verktyg, fönster o dörrar med metallstomme, elkablar, möbler med metallstomme, plåt.

Vitvaror/elavfall
Kyl/frys, tvättmaskin, torkskåp, spisfläkt, köksfläkt, ugn och spis (elektrisk), diskmaskin, frysbox, hushållsapparater, dator, mobiltelefon, elektronisk badrumsvåg, batteriladdare, dammsugare – och annat med sladd!

Tryckimpregnerat virke, detta är på försök, inte säkert att möjligheten kommer igen andra år! grovavfall
Plast (ej PVC-rör), byggvirke, böcker, madrasser, pärmar, klädda möbler, tyg, mattor, laminatgolv, fönster med träram, takpapp, bildäck utan fälg.

Ej brännbart
Glas (ej förpackningar), porslin, WC, handfat, PVC-rör, isolering mineral och glasull.

Metallskrot
Badkar, metallrör, cykel, nätstängsel, verktyg, fönster o dörrar med metallstomme, elkablar, möbler med metallstomme, plåt.

Vitvaror/elavfall
Kyl/frys, tvättmaskin, torkskåp, spisfläkt, köksfläkt, ugn och spis (elektrisk), diskmaskin, frysbox, hushållsapparater, dator, mobiltelefon, elektronisk badrumsvåg, batteriladdare, dammsugare – och annat med sladd!

Tryckimpregnerat virke, detta är på försök, inte säkert att möjligheten kommer igen andra år!

Aug 17

Vattenprover på pumparna

Vattenprover 2017

Brunnarnas numrering och analysresultat
1. Södra pumpen (vid 1:5)
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Sulfat, Turbiditet, Järn, Natrium samt Uran
2. Östra pumpen (vid 1:73)
Otjänlig, för mycket Radon, Radon är en gas som förvinner vid luftning/vispning/omskakning av vattnet
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Järn, Kalcium, Koppar, Hårdhet samt Uran
3. Norra pumpen (vid 1:57)
Otjänlig, för mycket bly som kan vara hälsovådlig
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Turbiditet, Järn Samt Koppar
4. Pump vid fotbollsplan (vid 1:36)
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Turbiditet, Järn samt Natrium
5. Västra pumpen (vid 1:97)
Tjänlig med anmärkning; med avseende av Natrium och Uran

Tjänligt
Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Otjänligt
Det finns direkt och indirekt grundande riktvärden. Direkt grundade innebär att parametern i sig kan vara skadlig och att det innebär en oacceptabel risk att överskrida riktvärdet. Indirekt grundade innebär att parametern i fråga indikerar en oacceptabel risk för andra oönskade ämnen eller organismer kan förekomma. D.v.s ett otjänligt dricksvatten rekommenderas INTE att användas i hushållet.

Tjänligt med anmärkning
Dessa riktvärden kan vara hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt. Tekniska effekter kan vara bl.a. korrosion och slambildning. Dvs ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan ha att göra med hälsomässiga effekter, men det kan också ”enbart” ha att göra med estetik och ledningssystemens kvalitet.

Hur man tolkar analyssvaren finns på Alcontrols hemsida
Länk: http://se.alcontrol.com/sites/default/files/Alcontrol/Documents/PDF/SE/Test_av_ditt_Brunnsvatten_2017.pdf#page=4

Provresultaten:

Provrapport 17279844 klar Märkning pump 1

Provrapport 17279841 klar Märkning Pump 2

Provrapport 17279842 klar Märkning Pump 3

Provrapport 17279843 klar Märkning Pump 4

Provrapport 17279845 klar Märkning pump 5

Aug 02

Loppmarknad

Glöm inte loppmarknaden nu på lördag 5/8 klockan 14.00, som anordnads av festkommittén.

En mycket uppskattad, trevlig och social tillställning, så hem och leta i gömmorna ……..