Dec 01

Nu är isekorna på sina vintersäsongsplatser

Om vi hjälps åt att följa de här enkla reglerna så kommer allt att fungera fint!

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är just du som ska använda dem just den dagen, eller den helgen, men det kan du aldrig utgå ifrån, isekorna har i själva verket många användare. Det är också en säkerhetsfråga, man måste alltid kunna ta sig över, och då måste det finnas en iseka på plats.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du lämnar den på annan plats så hittar inte andra användare isekan.

3. Vänd isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snöoväder och regnvatten i den som fryser till is och kan göra den helt oanvändbar. Vi hoppas på en fin vinter och att många medlemmar vill och kan ta sig till vår vintervackra ö!

Styrelsen