Sep 28

Nasse på ön igen…

Tyvärr har Nasse återvänt till ön (eller tipsat någon släkting om en fin boplats…), resultatet av hens ”arbete” har noterats på flera håll de senaste dagarna. Det kan dock hända att Nasse flyr fältet under helgen då det är mer liv, ljud och rörelse. För att försöka undvika en ny resultatlös jakt så kommer styrelsen följa läget, och tillkalla jägare först om det visar sig att Nasse stannat kvar. Vi återkommer med mera info och eventuellt  datum för jakt.

Styrelsen