Maj 08

Motioner

Ni som vill lämna motioner till årsmötet, så börjar det bli tid för det nu!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet, enl

§ 31 i stadgarna, Beskrivning och ev. kostnadskalkyl skall bifogas.

(stadgarna finns under fliken ”Alholmens Tomtäg.för.”högst upp på hemsidan)