Mar 09

Motioner till årsmötet

Det är redan dags att lämna in motioner till årsmötet, enligt våra nya stadgar. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2021. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen