Jan 27

Motioner till årsmöte

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2022. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen