Okt 02

Möte med Brandkåren Attunda och Gräsholmen

I lördags 29 september träffade representanter för Alholmens styrelse representanter för Gräsholmen och Brandkåren Attunda. Det diskuterades hur man ska kunna hjälpas åt om brand uppstår på någon av öarna.

På båda öarna finns brandsprutor, på Gräsholmen finns en ny brandspruta (som de köpt in själva) och på Alholmen finns en gammal som tyvärr visat sig inte fungera. Här måste vi snarast ta ställning till om vi ska investera i en ny, eller om det är möjligt att reparera befintlig och om den i så fall får tillräckligt bra funktionalitet.

Oavsett brandsprutorna påtalade brandkåren att det också behövs brandsläckare. Vi behöver två stycken brandsläckare modell större att ha i brandskjulet på fotbollsplanen. Har någon en sådan som kan doneras, eller kontakter som gör att vi kan köpa till bra pris?

Och vi passar nu på att påminna om alla fastighetsägares skyldighet att ha brandvarnare, och man bör så klart även ha brandsläckare och brandfilt. Det gäller ju oavsett var huset är beläget, men på en ö är det självfallet alldeles extra viktigt!

Vi återkommer med uppdaterade rutiner för vad som gäller vid eventuell brand på ön, hur man larmar och vad som ska göras.

Styrelsen