Jul 01

Kortfattat från årsmötet idag…

Idag lördagen den 1 juli hölls föreningens årsmöte och totalt 62 av 100 tomter var då representerande.

Justerat protokoll kommer att anslås på anslagstavlorna och här på hemsidan. Kortfattat kan dock nämnas att stämman beslöt om höjd avgift enligt styrelsens förslag, samt m h t det bekymmersamma ekonomiska läget även en extra avgift om 300kr för år 2017.

Revisorerna ansåg att styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet, stämman beslöt dock att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att återgå till tidigare ordning vad gäller röjning.

En ny styrelse utsågs vilken nu består av:
Ordförande Anders Karlsson
Sekreterare Ingrid Widebäck
Hamnkapten Hans Thunholm
Öfogde Jan Baldefors
Kassör Tomas Reinsson
Suppleanter Anton Lind och Björn Danell