Nov 28

Isekorna på plats

Vi hjälps som alltid åt att följa de här enkla reglerna, och det kommer fungera fint i år igen!

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är just du som ska använda dem just den dagen, eller helgen, men det kan du aldrig utgå ifrån, isekorna har i själva verket många användare. Det är också en säkerhetsfråga, man måste alltid kunna ta sig över, och då måste det finnas en iseka på plats.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du lämnar den på annan plats så hittar inte andra användare den.

3. Vänd isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snöoväder och regnvatten i den som fryser till is och kan göra den helt oanvändbar.

Vi hoppas på en fin vinter!

/styrelse