Jun 14

Inför årsmötet 27 juni…

I år är det ju andra förutsättningar än vanligt för vårt årsmöte p g a Coronasmittorisk-/restriktioner.

Eftersom vi ska följa begränsningen med att maximalt  50 personer ska samlas så ber vi er att denna gång bara komma en person per medlemshushåll. Tänk också på att en person i år kan ha fullmakt från fler än en person.

Vi håller social distans på mötet, och vi kan inte använda bänkarna som sittplatser eftersom man då sitter för tätt. Glöm därför inte att ta med egen stol!

I år har inga motioner inkommit. Det har inte heller kommit in några nomineringar till utmärkelsen Årets Alholmare, så den delas därför inte ut i år.

Alltså ett annorlunda årsmöte, men vi ska gemensamt hantera det så bra som möjligt!

Väl mött!

Styrelsen