Okt 03

Höströjningen 30/9

Tack alla som var med och röjde lördagen 30:e september, vi har frihugget ekar och lindar enligt skogsstyrelsens rådgivning.
Vi var ca 65 personer som röjde i 5 timmar och vi fick ett enormt resultat då man nu kan ta sig fram på samtliga stigar utan att använda sig av machete för att ta sig fram. Genom att vi röjt stigarna så kan man gå runt ön istället för som tidigare fram och tillbaka, stigarna är riktigt breda och utmärkta med en röd prick på träden så man klart och tydligt ser var stigarna går.

Klockan 12:30 så hade vi lunch grillning och det fanns gott om korv och saft till alla törstiga och hungriga röjare!
På nordvästra området så försvann en del högar efter stigen som legat ett par år då det inte funnits möjlighet att få bort dessa. Öster om midsommar ängen och bort till östra pumphuset så har mängder av sly tagits ner, på norra sidan kan man nu gå på stigen från passbåtstugan till norrudden, prova gärna att gå dessa stigar från 1:8 söderut och runt till södra bryggan, sedan ner vid midsommarängen bort till 1:61.
Tack alla Röjledare och röjare för den här gången och vi hoppas på ett stort deltagande även på nästa års höströj och extra röjningar.

Styrelsen