Aug 08

Höströjning 2021

Redan dags att avisera höströjningen, som är den 25 september. Vi samlas som vanligt klocka 10.00 på fot-bollsplanen. Vi hoppas på att många medlemmar deltar. Då årsmötet beslutade att höja avgiften (och den del man får tillbaka om man röjer) kommer det även finnas möjlighet att delta 9 oktober klocka 10.00 om man är förhindrad 25 september.
Välkomna!
/styrelsen