Aug 13

Handlingarna till extra föreningsmöte

Kallelsen och handlingarna till extra föreningsmötet den 27 augusti klockan 10:00 skickades ut den 14 juli på mail och post till den som inte uppgett mailadress. Handlingarna hittar du även här. Se protokoll och bilaga från ordinarie årsmöte i tidigare inlägg här hemsidan.

/ Styrelsen

01_AET kallelse extra föreningsmöte 2022 dok 1 02_AET extra föreningsmöte 2022 dagordning dok 2 03_Handling pkt 7 dok 3