Maj 05

Hämtning av hushållssopor

Representanter för styrelserna på Alholmen och Gräsholmen har under vintern varit på samrådsmöte med ansvariga på Upplands-Bro kommun angående ny entreprenad för sophämtningen. Kommunen aviserade kraftigt ökade kostnaderna för den nya entreprenaden, vilket i så fall skulle drabba oss öbor eftersom självkostnadsprincip gäller. Kommunen ville försöka hitta alternativa, och gärna mer miljövänliga, lösningar.

Det visade sig inte helt lätt, men Gräsholmen och vi accepterade följande lösning:

Vi får slänga sopor från början/mitten av april t o m första veckan i november, alltså utökad säsong t o m novemberlovet. Hela säsongen sker hämtningen varannan vecka, i år den 30 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober och 5 november.

En absolut förutsättning för att detta ska fungera under ”högsäsong” är att antalet soptunnor utökas. Vår linje är att kommunen ska stå för detta, vi inväntar skriftligt besked vad de beslutar i frågan. Vi hoppas också att vi alla kan tänka på miljön, och sopsortera och kompostera efter bästa förmåga.

Genom att glesa ut turerna har kostnadsökningen kunnat hållas nere, och det är miljömässigt fördelaktigt att antalet båttransporter minskar.

Vi återkommer på hemsidan och Facebook- gruppen så snart vi fått besked om utökningen av antalet soptunnor

Har du frågor så mejla ordförande Anders Karlsson ak.alholmen@gmail.com.

Styrelsen