Aug 28

Grovsophämtning lördagen den 24 september

Nu har kommunen meddelat datum för hämtning av grovavfall och farligt avfall. Det blir lördagen den 24 september. Det kommer vara möjligt lämna brännbart, obrännbart, metall och vitvaror. Vi kommer få närmare instruktion från kommunen om vad som gäller. Vi lägger ut instruktionen här så snart vi har fått den.

/Styrelsen