Jul 26

Grovsophämtning den 3 september

gammaltv

I samarbete med Upplands-Bro kommun sker en grovsophämtning även denna höst på Alholmen. En kranpråm från Ekerö Rederi med containrar för grovsopor kommer att finnas på plats vid Södra bryggan under tre timmar på förmiddagen lördagen den 3 september klockan 10.00-13.00.

Följande godtas INTE som grovsopor: Bygg- och rivningsavfall. Farligt avfall som till exempel färgbyrkar och hushållskemikalier.

Följande godtas som grovsopor: Grovavfall är sådant hushållsavfall som inte lämpar sig för sopsäckar, till exempel: möbler, barnvagnar, cyklar och annat otympligt avfall. Vitvaror och elavfall, till exempel: hushållsapparater, mobiltelefoner, datorer, dammsugare och annat avfall med sladd och/eller batterier. Skall samlas i en särskild container.

Allt skall sorteras i fyra olika containrar på plats: brännbart, icke brännbart, metallskrot och vitvaror/elavfall.

Vid frågor, kontakta kommunens kundcenter för vatten/avfall: va.avfall@upplands-bro.se eller 08-58169000.