Aug 30

En liten påminnelse!

Påminnelse om grovsophämtningen nu på lördag, se tidigare inlägg om vad som får kastas!

Ha det gott så länge…..