Jul 26

Eldningsförbud i hela Stockholms län!

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Stockholms län från och med kl.16:00 fredagen den 26 juli. Detta p g a hög brandrisk i skog och mark beroende på den senaste tidens värme och torka. Beslutet gäller tills vidare.

Det är trots eldningsförbudet i dagsläget fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt, men bara om grillen är utformad och placerad så att det inte finns någon risk för brandspridning.

Om man grillar måste man alltså vara riktigt riktigt försiktig!

Styrelsen