Aug 19

Den akuta jakten 19/8 är avslutad

Det vildsvin som simmat till Alholmen för några timmar sedan är nu skjutet, och transporterat från Alholmen. Det var en stor galt, och enligt den erfarne jägaren var galten sannolikt inte frisk, dess beteende avvek från det normala.

Styrelsen