Category: Händer på holmen

Maj 20

Fakturan per mejl?

Det vore jättebra om så många medlemmar som möjligt kan tänka sig att få årsfakturan per mejl. Det spar tid och pengar (portot har ju dessutom nyligen höjts) för föreningen,  och man vet säkert att den kommer fram. Så om du inte redan har gjort det, skicka ett mejl till alholmen@gmail.com där du skriver att …

Fortsätt läsa »

Maj 16

Hurra, vi får fler sopkärl!

Upplands-Bro kommun meddelade igår att vi kommer få tio nya sopsäckskåp, med plats för tre säckar i varje = 30 nya sopsäckar! Några av de befintliga säckskåpen är i dåligt skick, och vi ska se om de går att renovera eller måste kasseras. De nya skåpen kommer levereras till Alholmen, och vi ska stå för …

Fortsätt läsa »

Maj 05

Hämtning av hushållssopor

Representanter för styrelserna på Alholmen och Gräsholmen har under vintern varit på samrådsmöte med ansvariga på Upplands-Bro kommun angående ny entreprenad för sophämtningen. Kommunen aviserade kraftigt ökade kostnaderna för den nya entreprenaden, vilket i så fall skulle drabba oss öbor eftersom självkostnadsprincip gäller. Kommunen ville försöka hitta alternativa, och gärna mer miljövänliga, lösningar. Det visade …

Fortsätt läsa »

Apr 25

Vår, snart sommar!

Idag den 25 april sjösätts passbåten, så nu går det bra att kontakta passbåtsförare Abbe och boka resor till och från vår fina ö. Från och med fredagen den 27 april kommer några av soptunnorna på vardera ”sopstation” vara iordningställda, och då kan vi börja slänga hushållssopor i de tunnor där det finns säckar. Styrelsen

Apr 20

Farväl Nasse!

Idag har vi kunnat säga farväl till Nasse! Vi tackar de två skickliga jägarna Håkan och Stefan, som tillsammans med två hundar kom till Norra Bryggan kl. 07:20 imorse. På Telefonängen släpptes hundarna lösa, och de fick snart upp spår på Nasse och drev honom söderut. Redan kl. 7:48 sköts Nasse i Fiskarviken, och transporterades …

Fortsätt läsa »

Apr 18

Jakt på fredag 20 april!

Som vi tidigare informerat om har kommunen gett tillstånd till skyddsjakt av vildsvinet på Alholmen. Polistillståndet är nu också klart och vattnet farbart med båt,  så jägaren kommer därför till Alholmen redan nu på fredag den 20 april. Jakten startar på morgonen och avslutas senast lunchtid,  och lös hund används i jakten. Styrelsen

Apr 17

Information om vildsvinet

Vildsvinet som tyvärr kommit till vår fina ö har dessvärre förstört mycket genom sitt grävande. Hen har inte, vilket vi hade hoppats, gett sig av nu till våren utan verkar planera att stanna kvar på Alholmen. Jaktledaren har varit i kontakt med Upplands- Bro kommun, och de beviljar nu skyddsjakt. De har förmedlat kontakt med …

Fortsätt läsa »

Apr 14

Inbrott på parkeringen i Slut

Meddelande från Sluts samfällighetsförening: Dessvärre har det varit inbrott på parkeringen i Slut. Man har tagit hål på staketet på två ställen, och så vitt man kan se tagit tre båtmotorer. Två av motorägarna har nåtts, och man söker kontakt med den tredje. Inbrottet är polisanmält, och lagning av staketet är beställt. Du som finns …

Fortsätt läsa »

Mar 24

Styrelsemöte 18 mars 2018

På årets första styrelsemöte den 18 mars beslöts/diskuterades följande: Dag för årsmötet fastställdes till lördagen den 30 juni. Stadgarna måste revideras utifrån ändrad lagstiftning, och styrelsen har samtidigt gjort andra välbehövliga ändringar. Stadgarna kommer att behandlas/beslutas på stämman. Styrelsen har uppdaterat informationsskriften om Alholmen, den nya versionen fastställdes. En underhållsplan för passbåtsstugan fastställdes. Beslöts att …

Fortsätt läsa »

Feb 07

Ovälkommen ny alholmsbo

De senaste vintrarna har det synts vissa spår av vildsvin på Alholmen. Denna vinter har olyckligtvis ett vildsvin definitivt tagit sig till ön – ja de simmar – och verkar tyvärr trivas bra här. Nassen har nu bökat ordentligt, det finns gropar som är närmare metern djupa, och uppbökade stenar och stubbar ligger runt groparna. Styrelsen …

Fortsätt läsa »