Category: Händer på holmen

Okt 12

Tack!

På grund av föreningens ansträngda ekonomiska situation arbetar styrelsen mycket med att hålla kostnaderna nere, och har tagit beslut om att inga dagsverken längre betalas ut samt att arvodet för klippning av fotbollsplanen och midsommarängen halveras till nästa år. Medlemmar har bidragit med att donera flytvästar, byggmaterial m m. Styrelsen har frågat föregående styrelse och …

Fortsätt läsa »

Okt 10

Styrelsemöte 30/9

Vid styrelsemötet den 30 september 2017 diskuterades/beslöts bl a följande: Efter många påstötningar från styrelsen har äntligen Scanovas personal varit på Alholmen och åtgärdat de hängande teleledningarna, detta med motorsågningshjälp från en medlem – tack!. Vi ska kunna slänga sopor t o m vecka 41, och styrelsen har nu kommit överens med kommunen om att …

Fortsätt läsa »

Okt 07

Den 15 oktober sista soplämningsdag

I år kan vi slänga sopor i soptunnorna t o m vecka 41, vilket är en vecka längre på hösten än vanligt. Det innebär att absolut sista dag att slänga sopor är söndagen den 15 oktober!

Okt 03

Höströjningen 30/9

Tack alla som var med och röjde lördagen 30:e september, vi har frihugget ekar och lindar enligt skogsstyrelsens rådgivning. Vi var ca 65 personer som röjde i 5 timmar och vi fick ett enormt resultat då man nu kan ta sig fram på samtliga stigar utan att använda sig av machete för att ta sig …

Fortsätt läsa »

Okt 02

Stort tack alla som röjde!

Ett stort tack till det dryga sextiotal medlemmar som deltog i höströjningen! Tillsammans uppnådde vi fina resultat under dagen!

Sep 28

Spana efter skyltarna!

På vår fina ö finns nu totalt tio skyltar uppsatta på platser med död ved, s k faunadepåer, utefter stigarna. När du kommer på höströjningen på lördag 30 september kanske du ser någon av dem – för vi ses väl på röjningen? På skyltarna står det: Detta är en faunadepå Gräsgrön guldbagge(Certonia aurate)  trivs här och …

Fortsätt läsa »

Sep 23

Höströjning lördag 30 september!

Årets ordinarie röjningsdag är lördagen den 30 september, och vi hoppas att så många som möjligt kan och vill delta. Du som har motorsåg eller röjsåg med slyklinga och kan tänka dig att använda den i röjningen – ta med den. Det behövs också så klart handredskap som busksaxar och handsågar.

Fortsätt läsa »

Sep 21

”Miniröjning” 16/9

Lördagen den 16/9 genomfördes en ” Miniröjning” som kan sägas vara en fortsättning på sommarens extraröjning på Telefonängen. Nu deltog tolv personer som på andra sidan stigen vid Telefonängen flitigt slog gräs och sly, räfsade ihop och körde bort. Lördagen den 30/9 är det vår ordinarie höströjning, du kommer väl? Mer info kommer.

Sep 14

Styrelsemöte 2/9

Vid styrelsemötet den 2 september diskuterades/beslöts bl a följande: Yoshika och Lage Byström beviljades medlemskap för Alholmen1:102, som styckats av från deras tomt Alholmen 1:2. Angående väg på Norrudden beslöt styrelsen att informera ägarna till de nya tomterna om att styrelsen inte kan ta något ansvar för om det anläggs väg på ledningsgatan som är servitutsområde. …

Fortsätt läsa »

Sep 11

Mini röjning 16/9

Nu på lördag har vi tänkt att ha en liten mini röjning, ca 2-3 timmar bara, om du är intresserad att delta, kom till fotbollsplanen vid kl. 10 , frågor?? kontakta ordförande Anders K.   Annars är ordinarie höströjning den 30/9!