Category: Händer på holmen

Jul 05

Grovsopor 2020

I år kan grovsophämtning inte ske på vanligt sätt på grund av Corona-pandemin. Det är omöjligt att hålla avstånd om vi alla under några timmar ska kasta sopor i containrar som vi brukar. Föreningen hyr därför en släpkärra (för personbil) som Alholmens medlemmar kan boka och kostnadsfritt själva frakta grovsopor med. Vi börjar med perioden …

Fortsätt läsa »

Jul 05

Protokoll från årsmötet och avgiftsavier

Nu kan du läsa protokoll från årsmötet 2020-06-27. Avgiftsavierna är också utskickade via e-post. Om du inte har fått någon avi, hör av dig så snart som möjligt till alholmen@gmail.com Anmäl e-post, eller om du har ändrat e-post, till alholmen@gmail.com

Jun 29

Styrelsemöte 27 juni 2020

Styrelsen höll sitt andra möte för året den 27 juni 2020, i direkt anslutning till årsmötet.  Styrelsen konstituerade sig och utsåg firmatecknare. Ordförande: Anders Karlsson Sekreterare: Susann Asplund Johansson Kassör: Hans Melander Hamnkapten: Hans Thunholm Öfogde: Jan Baldefors Suppleanter: Björn Danell, Anton Lind och Marie-Louise Jakobsson Styrelsen var nöjda med årsmötet, då bland annat förslag till nya …

Fortsätt läsa »

Jun 15

Passbåten i midsommartid

Nu i midsommartid kommer passbåten att ha lite andra tider för sina turer än vanligt, det gäller torsdagen den 18 juni och fredagen den 19 juni. Passbåtsföraren kör dessa dagar i princip skytteltrafik dagtid. Som vanligt måste man boka plats! Turerna FRÅN Slut avgår kl 08:30: 09:30, 10:30 o s v till och med 17:30. Båten …

Fortsätt läsa »

Jun 14

Inför årsmötet 27 juni…

I år är det ju andra förutsättningar än vanligt för vårt årsmöte p g a Coronasmittorisk-/restriktioner. Eftersom vi ska följa begränsningen med att maximalt  50 personer ska samlas så ber vi er att denna gång bara komma en person per medlemshushåll. Tänk också på att en person i år kan ha fullmakt från fler än …

Fortsätt läsa »

Jun 09

Snart är det midsommar

Så här är vi ju vana vid att det är på midsommarafton…men i år kan vi ju sorgligt nog inte ha något trevligt traditionellt gemensamt midsommarfirande i festkommitténs regi p g a Coronasituationen. Gräset på midsommarängen är i alla fall som vanligt klippt, och om några exempelvis skulle vilja klä och resa midsommarstången (med iakttagande …

Fortsätt läsa »

Jun 08

Ny informationsskrift om Alholmen

Skanna juni 8, 2020 Nu finns en ny informationsskrift om Alholmen med information om tomtägareföreningen, informationsforum, allmänningarna, dricks- och hushållsvatten, passbåten, ispromenad och isekor, bryggplats och gästbåtplatser, fiske, festligheter och aktiviteter, buller, sopor, djur och växter, eldning och åtgärder vid brand och akut sjukdomsfall/olycka. Du hittar den på hemsidan under ” Alholmens tomtäg.för”, ”information om …

Fortsätt läsa »

Maj 24

Alholmens brandskyddsplan

Brandskydd Folder till medlemmarna 20200510-1 Nu finns Alholmens brandskyddsplan på hemsidan, du hittar den under rubriken ”SOS, brand och sjukvård”. Förhoppningsvis kan du också nå den genom att klicka på länken här. Det är självklart jätteviktigt att alla tar del av den! Styrelsen

Maj 17

Hjärtstartaren/defilibratorn har återvänt!

Nu har föreningens hjärtstartare/defilibrator flyttats  tillbaks till sin ordinarie plats i passbåtsstugans bod/lekstuga, vars dörr alltid är olåst. Där kommer den att finnas hela sommarsäsongen. Gå gärna förbi och kolla var den finns och bekanta dig med den, det är ju jättebra att vara hyggligt orienterad ifall du skulle behöva använda den. Förhoppningsvis behöver ingen …

Fortsätt läsa »

Maj 16

Jakt av vildsvin

Jaktledaren och några andra öbor med jaktlicens kommer att jaga vildsvinen enligt gällande regelverk, detta sker på södra delen av ön (där vildsvinen f n håller till) kvälls- och nattetid fr o m mitten av nästa vecka. Inga hundar används i jakten. Så hör du skott så vet du vad det är som händer, och …

Fortsätt läsa »