Susann Asplund

Author's posts

Aug 13

Handlingarna till extra föreningsmöte

Kallelsen och handlingarna till extra föreningsmötet den 27 augusti klockan 10:00 skickades ut den 14 juli på mail och post till den som inte uppgett mailadress. Handlingarna hittar du även här. Se protokoll och bilaga från ordinarie årsmöte i tidigare inlägg här hemsidan. / Styrelsen 01_AET kallelse extra föreningsmöte 2022 dok 1 02_AET extra föreningsmöte …

Fortsätt läsa »

Aug 07

Sammanfattning från arbetsgruppens möten

En arbetsgrupp bildades för att undersöka förutsättningarna för att bilda en passbåtsförening efter årsmötets beslut om att gå på förslag D gällande passbåtsverksamheten (se handlingarna till årsmötet). Gruppen har nu lämnat en sammanfattning, vilken publicerades 5 augusti på Facebooksidan Vackra Alholmen i Mälaren https://www.facebook.com/groups/387140101326665/permalink/8133041280069803/ En kort resumé är att gruppen inte lämnar förslag på ny …

Fortsätt läsa »

Aug 07

Grovsophämtning

Vi har inte fått exakt datum för grovsophämtning. Informationen från kommunen är att det blir senare delen av september. Mer information kommer efter den 22 augusti. /styrelsen

Jul 08

Brev från öfogden

Hej alla Alholmare! Det växer så det knakar på vår Ö! Som ny öfogde vill jag framförallt börja med att säga ”Hej” till er alla. Tack också till Janne Baldefors tidigare insatser som öfogde. Jag ser att vi behöver hjälpas åt för att hålla våra fina promenadstigar och Ö-natur i schakt. Detta för att vi …

Fortsätt läsa »

Jul 08

Nytt från styrelsen

Uppdaterad info Holkbygge och loppis  Den 23 juli är det holkbygge på fotbollsplan samtidigt som loppisen pågår. Loppisen är en kombinerad loppis på fotbollsplanen och vandringsloppis. Start klockan 12.00.     Slåtter av ängarna  Östra ängen slår vi den 24 juli och räfsar en vecka senare. Telefonängen slår vi den 31 juli och räfsar en …

Fortsätt läsa »

Jul 04

Extra föreningsmöte 27 augusti kl. 10.00

Årsmötet 2022-05-28 beslutade att det ska tas bort ur stadgarna att föreningen ska bedriva passbåtstrafik (se punkt 12 i årsmötesprotokoll 2022-05-28). Stadgeändringar behöver dock beslutas på två årsmöten. Enligt stadgarna kan föreningens stadgar ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande årsmöten och …

Fortsätt läsa »

Jun 13

Årsmötesprotokollet 2022

Nu är årsmötesprotokollet klart och justerat, och kan läsas nedan. Det undertecknade originalet finns hos sekreteraren, tomt 1:39. Protokoll AET årsmöte 2022-05-28 justerat Bilaga till årsmötesprotokoll 2022-05-28 Förlängning av passbåtstrafiken (3)

Jun 07

Tillfällig passbåt

Styrelsen söker någon alholmare som kan tänka sig att vara passbåtsförare fram till att annan lösning finns på plats. Begränsat antal turer per helg, egen båt eller passbåten, arvode etc. får vi komma överens om. Bränslekostnaden tar föreningen. Föreningsmedlem som kör föreningsmedlemmar samt närmaste familj, är det som kommer att gälla. Om någon är intresserad …

Fortsätt läsa »

Jun 07

Arbetsgrupp om passbåtsverksamhet

I anslutning till årsmötet tog Anna-Karin Vesterberg på sig att samordna intresserade av att starta passbåtsverksamhet i separat förening. Om du är intresserad kontakta Anna-Karin på mejl. Se meddelande från Anna-Karin nedan: ”Hej! Efter årsmötet lördag 28/5 så var vi 21 hushåll som anmälde intresse av frågan kring fortsatt passbåtsverksamhet till Alholmen. Nästa styrelsemöte är …

Fortsätt läsa »

Jun 07

Inbrott

Tomt 1:66 har tyvärr haft inbrott någon gång under perioden december fram till nu, bra att känna till. /Styrelsen