Maj 03

Årsstämma 2016

Nu har vi planerat in årsstämman för 2016 till helgen före midsommar.

På fotbollsplan kl. 13,00 den 18/6 2016

Separat kallelse/verksamhetsberättelse kommer med posten.

Ha det bra så länge……

Styrelsen