Jul 19

Årsmötesprotokoll

Här kommer årsmötesprotokollet, originalet är justerat, och kopior finns på anslagstavlorna.

När vi scannat in det justerade protokollet så kommer det att läggas upp här inom kort!

Ha en fortsatt bra sommar…….

Länk:

Alholmen AET Årsmöte 2017