Jun 08

Årsmötes utskick.

Jaha kära medlemmar, det blev lite tokigt i ut skicket, med i utskicket finns en resultaträkning, och så ser den ut efter att året är stängt och kontona är balanserade, men det säger ju inte er någonting om hur kostnaderna är fördelade!!

Så jag lägger upp en ny resultat räkning, med varje konto var och en för sig.

Resultaträkning_-_2016-06-08