Maj 24

Alholmens brandskyddsplan

Brandskydd Folder till medlemmarna 20200510-1

Nu finns Alholmens brandskyddsplan på hemsidan, du hittar den under rubriken ”SOS, brand och sjukvård”. Förhoppningsvis kan du också nå den genom att klicka på länken här. Det är självklart jätteviktigt att alla tar del av den!

Styrelsen