Jun 01

Aktuellt från styrelsen

Tack!

Stort tack för att så många kom på årsmötet, trots vädret, 59 tomter var representerade! Protokollet läggs ut så snart det är klart och justerat.

Nu växer det så det knakar!

Vi får hjälpas åt att klippa öns stigar och rågångar, både markvegetation och buskar, för allas framkomlighet.

Avfallshantering

Kommunen bistår med informationsblad om avfallshantering. Läs gärna Infobrev Alholmen och Gräsholmen 2022

Resumé styrelsemöte 2022-05-14

Även detta styrelsemöte ägnades främst åt förberedelse av årsmötet. Möte hade hållits med kommunen om avfallshantering. Diskuterades en lösning med container i Slut. Gräsholmens ordförande deltog också. Det skulle sänka kostnaderna med hälften, och även ge inkomster till Slut-föreningen. Det finns nytt infoblad om avfallshantering som kommer anslås på anslagstavlorna och finnas på hemsidan. Två fastigheter har nya ägare, 1:90 och 1:4. Dansbanan saknar nu enbart ett räcke bakom bodarna och luckan, dörrar samt inredning ska färdigställas. Kommer kallas till en arbetsdag.

/Styrelsen