Grovsophämtning

Grovsophämtning vid södra bryggan mellan kl 10 -13, som vanligt är det grovsopor inte bygg sopor som hämtas